Menu

dowiedz się z kim pracuję:)

rok 2022

projekt rozwoju kompetencji liderskich (praca grupowa i indywidualna), coaching indywidulany, transformacja HR, budowa systemu motywacyjnego

projekt budowy modelu kompetencji, profili kompetencyjnych i plan wdrożenia (w tym zastosowanie modelu w ocenie rocznej); praca w języku angielskim

transformacja działu HR; aktualizacja modelu kompetencji (skala, definicje, opisy behawioralne), budowa modeli kompetencji, coaching indywidulany liderów (budowanie kompetencji liderskich)

projekt wdrażania kompetencji skutecznego rozwiązywania problemów (według metodologii Lean) – warsztaty z kierownictwem firmy oraz spotkania coachingowe z zespołami

warsztat on-line „Dobre wrażenie na zawsze, czyli jak być profesjonalnie postrzeganym przez klientów” – pigułka wiedzy biznesowo psychologiczna dla tłumaczy przysięgłych

Moi dotychczasowi partnerzy biznesowi to:

projekty rozwojowe dla biznesu – naturalnie psychologiczne

Lean Management w wersji soft psychologicznej;)

szkolenia z przywództwa, zarządzania i HR

zajęcia ze studentami MBA – zarządzanie, przywództwo, HR

Moi dotychczasowi klienci:

Znalezione obrazy dla zapytania schumacher packaging

transformacja HR – doskonalenie istniejących procesów i budowa nowych; wdrażanie pracy z celami (Hoshin Kanri); współpraca ze związkami zawodowymi (warsztat)

Znalezione obrazy dla zapytania kruk sa logo

executive coaching, managerski i biznesowy; warsztaty dla pracowników z efektywnych metod rozwiązywania problemów; transformacja Lean; interwencja kryzysowa dla biznesu

Znalezione obrazy dla zapytania: sirio polska

transformacja roli HR i budowanie kompetencji HR w organizacji

wsparcie zarządzania firmą; rola lidera; budowanie kompetencji liderskich; standaryzacja pracy

budowa modelu kompetencji, rozwój kadry kierowniczej (DC, program rozwoju)

Znalezione obrazy dla zapytania credit agricole

wdrażanie zarządzania przez cele w organizacji: praca z zarządem w kontekście budowania strategii i jej kaskady, szkolenia kadry kierowniczej (warsztaty budowania celów)

Znalezione obrazy dla zapytania tauron wydobycie logo

szkolenie kadry kierowniczej w aspekcie komunikacji i dobrego zarządzania

Development Center – projekt, realizacja i przygotowanie programów rozwojowych

budowa struktury organizacyjnej, opisy kluczowych stanowisk, rozpoczęcie organizacji roli HR, elementy kulturowe (misja, wizja, wartości)

coaching i mentoring liderski, budowa procesów HR (rekrutacja)