Menu

Pracuję w sposób mocno zindywidualizowany, dostosowując program do potrzeb klienta indywidualnego i kultury firmy. Wszelkie programy szkoleniowe, pracy indywidualnej są tworzone wspólnie z klientem. Każdy produkt może być w języku polskim i angielskim.

Moje metody pracy to coaching (executive, biznesowy, indywidualny), warsztaty zespołowe i grupowe, praca własna oparta na obserwacji i analizie, klasyczne szkolenia.

NOWOŚCI 2023:

❤❤❤ specjalna oferta Walentynkowa ❤❤❤

Dzień Świętego Walentego zwany Dniem Zakochanych kojarzy mi się głównie z przytulającymi i całującymi się parami, z piękną miłością do drugiego człowieka.  Taki przekaz dają nam media a my się poddajemy. Nie zawsze jednak wiemy, że warunkiem pełnej miłości do innych i świata jest miłość do siebie. Niestety tego raczej nie uczymy się w szkole, niekoniecznie też w domu… I tak wyrastamy na niekochających się dorosłych, a to przekłada się na nasze życie, to co myślimy, jak budujemy relacje ze sobą i światem.

Te nadchodzące Walentynki zainspirowały mnie do stworzenia programu odkrywania miłości własnej. Program dla każdego, kto chce poznać siebie i pokochać to, co odkrywa w sobie.

Cały program składa się z 5 spotkań:

❤ Spotkanie 1 – poznajemy się, przedstawienie metod pracy i zasad działania

❤ Spotkanie 2 – wiedza i przekonania na temat siebie, kim jestem według siebie

❤ Spotkanie 3 – moje zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, moje emocje, moja akceptacja

❤ Spotkanie 4 – moje role społeczne, jak się w nich czuję

❤ Spotkanie 5 – mój obecny obraz siebie – jak się czuję sam/a ze sobą, co w sobie kocham

Ten program to praca z różnymi elementami naszej psychiki, czerpię z ogromu wiedzy psychologicznej, korzystam z różnych narzędzi pracy psychologicznej i coachingowej, bazuję na ponad 20 latach własnej praktyki.

Każde spotkanie to 2 godziny zegarowe. Spotkania mogą być w wersji bezpośredniej (w gabinecie) lub wirtualnej (jak Teams lub Google Meet). Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Jest to czas, który poświęcasz tylko dla siebie
 • Tworzysz świadomość przekonań, które wpływają na myślenie o sobie
 • Poznajesz siebie – własne zasoby i moce
 • Rozumiesz i czujesz własne emocje oraz uczysz się korzystania z nich jako swojego zasobu
 • Budujesz poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości

Finanse:

Koszt pierwszego spotkania – 123 pln netto (+ 23% VAT)

Koszt każdego kolejnego spotkania – 321 pln netto (+23% VAT)

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SWOICH ZASOBÓW OSOBISTYCH

Każdy z nas jest pełen osobistych zasobów, jednak nie jesteśmy ich w pełni świadomi, a co za tym idzie nie wykorzystujemy ich tak dobrze, jak możemy to robić, będąc w pełni świadomi. Praca z własnym potencjałem, odkrywanie siebie to bardzo ciekawa droga do zwiększania swojej efektywności, zarówno tej zawodowej, jak i życiowej. Doświadczenie pracy indywidulanej pokazuje mi bardzo jasno, że zanim zaczniemy budowanie czy doskonalenie konkretnych kompetencji, warto zacząć od poznania własnych zasobów. Wówczas praca nad kompetencjami staje się bardziej efektywna, gdyż korzystamy już świadomie z własnego potencjału.

Program odkrywania siebie:

Sesja 1 – role społeczne

Sesja 2 – zasoby wewnętrzne

Sesja 3 – moje potrzeby

Sesja 4 – moje wartości i przekonania

Sesja 5 – emocje

Sesja 6 (opcjonalnie) – jak zwiększać kontakt ze sobą (świadomy oddech, uważność, medytacja)

Sesja 7 (opcjonalnie) – praca ze stresem

Sesja 8 – personalny SWOT

Sesja oznacza zazwyczaj jedno spotkanie, natomiast w zależności od potrzeb i tempa pracy, czas realizacji jednego tematu może być dłuższy.

Praca może być realizowana podczas spotkań bezpośrednich (jedno spotkanie trwa od 2 do 4 godzin), lub on-line (sesja do 2 godzin).

Efekty pracy to między innymi:

 • Świadomość z jakich własnych zasobów możesz czerpać każdego dnia i w jaki sposób.
 • Adekwatne poczucie własnej wartości (nie zaniżone, ale też nie zawyżone).
 • Określenie jakie przekonania wpływają na Twoje decyzje i działania; możliwość uwolnienia się od tych szkodliwych.
 • Poznanie własnych wartości, uważność w kontekście relacji z innymi i potencjalnych konfliktów.
 • Uświadomienie sobie swoich własnych potrzeb i zmierzanie w ich kierunku.
 • Budowanie inteligencji emocjonalnej.
 • Określenie swoich szans i zagrożeń rozwojowych.
 • Praktykowanie uważności.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • I wiele innych korzyści, które pojawią się „przy okazji” jako tak zwany efekt uboczny pracy ze sobą.

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WRAZ Z EFEKTYWNYM WDROŻENIEM (WERSJA KOMBO)

Każda organizacja, z którą zetknęłam się biznesowo, chciała skutecznie rozwiązywać problemy. Część z nich nawet zainwestowało w różne programy szkoleniowe, ale jakoś tak efektów nie widzieli… Co poszło nie tak? Wiele elementów życia firmy wpływa na budowanie nowych nawyków i przeważnie wynika to ze starych nawyków. Żeby pomóc w skutecznym wdrożeniu nowego narzędzia czy sposobu pracy potrzebny jest czas i determinacja we wdrażaniu. „Samo się” nie zadzieje i nawet najlepszy program szkolenia tego nie załatwi. Moje doświadczenia w uczeniu rozwiązywania problemów (a robię to w praktyce ponad 20 lat) pokazały dobrą drogę do osiągnięcia efektów:

krok 1 – wiedza, czyli warsztaty grupowe

Warsztat rozwiązywania problemów to 2 dni pracy w oparciu o metodologię Lean – definiowanie problemu, szukanie przyczyny pośredniej i bezpośredniej. Generowanie rozwiązań, ich ocena, wybór najlepszych i budowanie dobrego planu działania. Stosowane narzędzia to: diagram Ishikawy (rybia ość), analiza 5 x dlaczego, burza mózgów, ocena na matrycy kryteriów, cykl PDCA. W trakcie tych 2 dni zespoły pracują na swoich rzeczywistych problemach, co oznacza, że często po 2 dniach mają zaplanowane wdrożenie ich rozwiązania.

krok 2 – budowanie nawyku, czyli coaching zespołowy

Po warsztatach ważne jest ćwiczenie umiejętności i w tym pomaga coaching zespołowy. Zespoły (czyli komórki organizacyjne) pracują na swoich problemach ćwicząc metodologię i co kilka tygodni odbywają się sesje coachingowe wspierające proces budowania nowej kompetencji. 3 do 5 sesji dla zespołu przeważnie wystarcza, aby zespół zupełnie samodzielnie zaczął stosować metodologię i przekonał się do skuteczności takiej pracy. Jest to również dobry sposób na doskonalenie pracy zespołowej, budowanie zespołu, wzmacnianie komunikacji oraz rozumienia i optymalizacji procesów.

Efekty wdrożenia skutecznego rozwiązywania problemów to między innymi:

 • Traktowanie problemów jako okazji do doskonalenia a nie powodu wstydu;
 • Identyfikacja problemów i zaangażowanie zespołów w działanie;
 • Skuteczna eliminacja przyczyn źródłowych (problem nie pojawi się po raz drugi z przyczyny, której już nie ma);
 • Lepsza praca zespołowa;
 • Poprawa komunikacji;
 • Lepsze rozumienie procesów;
 • Zespołowe doskonalenie procesów;
 • Eliminowanie strat i zwiększanie efektywności pracy;
 • Większe poczucie wpływu na swoją pracę, większe zaangażowanie i satysfakcja.

BUDOWANIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI W ORGANIZACJI

Modele kompetencji nawiązujące lub wręcz wynikające z wartości organizacji, stają się w polskim biznesie coraz bardziej popularne. I oczywiście samo opisanie modelu nie wystarcza, aby pracownicy działali w zgodzie z opisanymi zachowaniami. To jest potężny wysiłek organizacyjny, wymagający konsekwencji, determinacji i cierpliwości. Wielu moich klientów wspierałam w tej podróży, razem wynajdując najlepszą drogę do skuteczności. Teraz z całym bagażem doświadczeń proponuję kompleksowy program wdrażania kompetencji w życie firmy, czyli świadome budowanie kultury organizacji na bazie zachowań.

Program składa się z 4 elementów, które mocno wspierają efektywność jego realizacji. Natomiast można skorzystać z wybranych elementów zgodnie z potrzebami i etapem rozwoju firmy.

Etap 1 – model kompetencyjny

Budowanie w organizacji modelu kompetencji, czyli zbioru kilku do kilkunastu opisanych kompetencji (wiedza + umiejętności + doświadczenie), które będą podstawą oczekiwanych zachowań wszystkich pracowników (bez wyjątków, czyli dotyczy to pracownika liniowego, pani sprzątaczki, prezesa, właściciela i dyrektora). Budowanie zestawu kompetencji odbywa się warsztatowo w grupie wybranych pracowników i zawsze opiera się o elementy kulturowe organizacji (jak misja, wizja i wartości). Tworzenie opisów zachowań (wskaźniki behawioralne kompetencji) również jest robione warsztatowo. Etap ten kończy się prezentacją dla decydentów i oficjalną akceptacją wyników pracy.

Etap 2 – wdrożenie modelu (komunikacja i budowa zachowań)

Przedstawienie i wyjaśnienie modelu pracownikom jest realizowane zgodnie ze standardem komunikacji w firmie, lub też ustalane z kierownictwem. Ten z pozoru prosty element jest kluczowy w kształtowaniu podejścia pracowników do nowego narzędzia, które będzie wymagało od każdego zaangażowania i pracy własnej. Budowanie kompetencji odbywa się na zasadzie dostarczenia wiedzy i zaczątków umiejętności w ramach grupowych warsztatów, a następnie indywidulanych lub zespołowych (do 5 osób) sesji coachingowych. W tym etapie udział bierze całe kierownictwo firmy, aby móc swoim zachowaniem pokazywać codziennie preferowane kompetencje i w ten sposób naturalnie uczyć swoich podwładnych.

Etap 3 – kaskada umiejętności na całą organizację

W zależności od potrzeb jest to zbudowanie standardu uczenia pracowników i wdrażania nowych narzędzi (np. spotkania zespołów) lub też fizyczne towarzyszenie liderom w budowaniu nowych nawyków. Ta praca ma charakter mocno coachingowy i mentoringowy, przeważnie jest pracą indywidulaną (towarzyszenie konkretnym osobom, które w ten sposób budują swój komfort wchodzenia w zmianę).

Etap 4 – badanie poziomu kompetencji i powiązanie w innymi procesami personalnymi

Model kompetencji jest wdrażany w jakimś celu i zgodnie z cyklem PDCA, warto sprawdzić, w jakim stopniu ten cel został osiągnięty. W związku z tym w ramach różnych programów czy narzędzi HR badamy zmiany w zachowaniach i ustalamy dalsze kroki działania. Model kompetencji może służyć różnym działaniom organizacji, jak rekrutacja, programy rozwojowe, zarządzanie talentami, bonusy, awanse, itd. Tworzymy jasne zasady połączenia między istniejącymi narzędziami a modelem kompetencji.

W zależności od poziomu rozwoju organizacji i potrzeb związanych w rozwojem kompetencji, program trawa od kilku do kilkunastu miesięcy. Dopiero określenie potrzeb pozwala przedstawić plan pracy, który i tak często zmienia się elastycznie do pojawiających się na bieżąco wyzwań.

Długoterminowe efekty pracy to między innymi:

 • Świadome kreowanie kultury organizacji;
 • Spójność pomiędzy misją, wizją i zachowaniami pracowników;
 • Większa efektywność pracy (w tym mniejsze koszty np. procesu rekrutacji czy awansów);
 • Jasne oczekiwania oraz lepsze dopasowanie wzajemnych oczekiwań i ich realizacja;
 • Większe zadowolenie pracowników (poczucie docenienia, konsekwencji, przewidywalności);
 • Wpływy na operacjonalizację procesów personalnych (jasne kryteria decyzji).

INNE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Poniższa lista nie wyczerpuje wszelkich możliwości współpracy:

zarządzanie z szacunkiem – warsztaty rozwojowe dla liderów

Zarządzanie z szacunkiem to zarządzanie partnerskie, praca liderska według filozofii Lean czy też zgodnie z zasadami Servant Leadership. Jest to przywództwo oparte na szacunku, zaufaniu i partnerstwie, gdzie lider jest DLA swoich ludzi, wspiera ich w realizacji celów i rozwoju. Nikt z nas nie urodził się świetnym liderem, ale każdy kto autentycznie tego chce, może nim zostać. Zarówno Lean jak i Servant Leadership są już na tyle znane i sprawdzone w biznesie, że wiele badań i analiz wskazuje jasno na dobre rezultaty przywództwa z szacunkiem. Dobre zarządzanie jest od lat moim ulubionym zagadnieniem i w ten sposób wspieram moich klientów. Każdy z programów jest szyty na miarę, według potrzeb, ramy są jednak podobne:

 1. diagnoza potrzeb kompetencyjnych – Development Center (DC) dla wybranej grupy liderów, zaprojektowane na podstawie istniejącego modelu kompetencji (jeśli nie ma modelu kompetencji, budujemy go lub opieramy się na dostępnym modelu “rynkowym”)
 2. analiza raportów po sesji DC – ustalenie wspólnych obszarów do rozwoju
 3. plany rozwojowe indywidulane – oparte o coaching i mentoring
 4. wspólny program rozwoju dla grupy liderskiej – warsztaty praktyczne (pigułka wiedzy i budowanie kompetencji w ramach ćwiczeń i pracy z rzeczywistymi problemami)

Warsztaty grupowe i coaching indywidulany są tak zaplanowane tematycznie, by praca indywidulana była poszerzeniem tematyki warsztatów.

Czas trwania programu to kilka do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb i intensywności spotkań.

budowa i wdrażanie modelu kompetencji

Model kompetencji staje się coraz bardziej popularny w biznesie. Liderzy doceniają kompetencje zarówno w procesie rekrutacji jak i całego transboardingu (czyli życia pracownika w firmie) gdy coraz bardziej istotne staje się budowanie nowych kompetencji, zarówno tych merytorycznych, jak i psychologicznych. Model kompetencji można kupić na rynku, ale można też uszyć go na miarę potrzeb firmy.

Moje “szycie na miarę” zaczynam od poznania firmy, kultury organizacji i sposobu działania. Kompetencje budujemy wspólnie z zespołem pracowników (liderów z różnych obszarów i przedstawicieli działu HR) podczas licznych warsztatów. Tworzymy listę kompetencji kluczowych a następnie profile np. kompetencje liderskie, sprzedażowe, itd. Każda kompetencja ma swoją definicję, wskaźniki behawioralne (w jakich zachowaniach zobaczymy daną kompetencję) oraz opis na skali (skala również jest budowana w trakcie projektu, służy do oceny poziomu kompetencji). Kolejnym krokiem jest zaplanowanie wdrożenia kompetencji a także zastosowanie modelu w procesach personalnych jak rekrutacja (np. wywiad behawioralny) czy ocena kompetencyjna.

warsztaty – profesjonalizm w biznesie

Jakie zachowania pozwalają nam być postrzeganymi profesjonalnie? Co zrobić, żeby być profesjonalistą? Praca z perspektywy psychologicznej i biznesowej. Proponuję pracę indywidulaną, w małych zespołach do 5 osób oraz warsztaty grupowe (do 12 osób). Praca indywidulana i zespołowa to zindywidualizowane, szyte na miarę budowanie swojego profesjonalizmu. Praca grupowa to budowanie świadomości głównie na bazie podstawowych zachowań ważnych w biznesie (postawa partnerska, zachowania asertywne, komunikacja, organizacja). Ilość sesji przewidywana od 2 do 6, zawsze jest to uszczegółowiane w trakcie spotkania diagnostycznego.

interwencja kryzysowa dla liderów

 • praca indywidualna
 • okiełznanie stresu
 • budowanie wpływu
 • skupienie na działaniu

siła psychiczna liderów

 • badanie siły psychicznej – test MTQ48
 • feedback rozwojowy
 • praca indywidualna i grupowa
 • rozwój liderów, zespołów i organizacji
 • transformacja przywództwa
 • budowa kultury organizacji

dobre przywództwo

 • warsztaty Rola Lidera
 • szkolenia kompetencji miękkich liderów
  • budowanie zespołów
  • rozwój zespołu
  • motywowanie
  • komunikacja
 • wsparcie indywidualne liderów
  • coaching biznesowy
  • mentoring
 • wystąpienia publiczne
  • szkolenie
  • trening indywidualny

dobry HR = dobre zarządzanie zasobami ludzkimi

 • diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
  • raport ilościowy i jakościowy
  • rekomendacje zmian i ewolucji
  • wsparcie w realizacji transformacji
 • transformacja działu HR
  • warsztaty diagnozujące problemy
  • usprawnianie i doskonalenie procesów
  • wsparcie wdrażania zmian
 • rozwiązywanie problemów pracowniczych
  • narzędzia i techniki
  • sztuka trudnej rozmowy – warsztaty

dobre narzędzia biznesowe

 • „jak prowadzić projekt i zakończyć go z sukcesem” – zarządzanie projektami
  • wstęp dla Projektowego Juniora
  • zaawansowane warsztaty dla Kierowników Projektów
 • „jak sprawić, aby czas stał się moim sprzymierzeńcem” – organizacja czasu pracy
  • warsztaty dla poczatkujących
  • zaawansowane praktyki dla wyjadaczy
 • „jak poprowadzić dobre spotkanie” – organizacja dobrych spotkań
 • „jak dobrze zarządzać zespołem rozproszonym lub wirtualnym”  – pułapki, ryzyka i dobre praktyki
  • wstęp do zagadnienia
  • zaawansowane warsztaty liderskie
  • warsztaty zamknięte coachingowe na przykładach klienta
 • „jak efektywnie rozwiązywać problemy i uczyć tego innych”
  • szkolenie wstępne
  • zaawansowane warsztaty narzędziowe
  • warsztaty trenerskie (Train The Trainer)
  • warsztaty zamknięte na problemach klienta
 • „jak wdrożyć efektywne zarządzanie” –  filozofia efektywnego zarządzania i skuteczne narzędzia
  • diagnoza wstępna przedsiębiorstwa
  • zarządzanie celami poprzez kaskadowanie
  • organizacja miejsca pracy (5S)
  • standaryzacja i opisywanie procesów