Menu

Pracuję w sposób mocno zindywidualizowany, dostosowując program do potrzeb klienta indywidualnego i kultury firmy. Wszelkie programy szkoleniowe, pracy indywidualnej są tworzone wspólnie z klientem. Każdy produkt może być w języku polskim i angielskim.

Moje metody pracy to coaching (executive, biznesowy, indywidualny), warsztaty zespołowe i grupowe, praca własna oparta na obserwacji i analizie, klasyczne szkolenia.

NOWOŚĆ🙂 PROFESJONALIZM W BIZNESIE Jakie zachowania pozwalają nam być postrzeganymi profesjonalnie? Co zrobić, żeby być profesjonalistą? Praca z perspektywy psychologicznej i biznesowej. Proponuję pracę indywidulaną, w małych zespołach do 5 osób oraz warsztaty grupowe (do 12 osób). Praca indywidulana i zespołowa to zindywidualizowane, szyte na miarę budowanie swojego profesjonalizmu. Praca grupowa to budowanie świadomości głównie na bazie podstawowych zachowań ważnych w biznesie (postawa partnerska, zachowania asertywne, komunikacja, organizacja). Ilość sesji przewidywana od 2 do 6, zawsze jest to uszczegółowiane w trakcie spotkania diagnostycznego.

Poniższa lista nie wyczerpuje możliwości współpracy:

interwencja kryzysowa dla liderów

 • praca indywidualna
 • okiełznanie stresu
 • budowanie wpływu
 • skupienie na działaniu

siła psychiczna liderów

 • badanie siły psychicznej – test MTQ48
 • feedback rozwojowy
 • praca indywidualna i grupowa
 • rozwój liderów, zespołów i organizacji
 • transformacja przywództwa
 • budowa kultury organizacji

dobre przywództwo

 • warsztaty Rola Lidera
 • szkolenia kompetencji miękkich liderów
  • budowanie zespołów
  • rozwój zespołu
  • motywowanie
  • komunikacja
 • wsparcie indywidualne liderów
  • coaching biznesowy
  • mentoring
 • wystąpienia publiczne
  • szkolenie
  • trening indywidualny

dobry HR = dobre zarządzanie zasobami ludzkimi

 • diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
  • raport ilościowy i jakościowy
  • rekomendacje zmian i ewolucji
  • wsparcie w realizacji transformacji
 • transformacja działu HR
  • warsztaty diagnozujące problemy
  • usprawnianie i doskonalenie procesów
  • wsparcie wdrażania zmian
 • rozwiązywanie problemów pracowniczych
  • narzędzia i techniki
  • sztuka trudnej rozmowy – warsztaty

dobre narzędzia biznesowe

 • „jak prowadzić projekt i zakończyć go z sukcesem” – zarządzanie projektami
  • wstęp dla Projektowego Juniora
  • zaawansowane warsztaty dla Kierowników Projektów
 • „jak sprawić, aby czas stał się moim sprzymierzeńcem” – organizacja czasu pracy
  • warsztaty dla poczatkujących
  • zaawansowane praktyki dla wyjadaczy
 • „jak poprowadzić dobre spotkanie” – organizacja dobrych spotkań
 • „jak dobrze zarządzać zespołem rozproszonym lub wirtualnym”  – pułapki, ryzyka i dobre praktyki
  • wstęp do zagadnienia
  • zaawansowane warsztaty liderskie
  • warsztaty zamknięte coachingowe na przykładach klienta
 • „jak efektywnie rozwiązywać problemy i uczyć tego innych”
  • szkolenie wstępne
  • zaawansowane warsztaty narzędziowe
  • warsztaty trenerskie (Train The Trainer)
  • warsztaty zamknięte na problemach klienta
 • „jak wdrożyć efektywne zarządzanie” –  filozofia efektywnego zarządzania i skuteczne narzędzia
  • diagnoza wstępna przedsiębiorstwa
  • zarządzanie celami poprzez kaskadowanie
  • organizacja miejsca pracy (5S)
  • standaryzacja i opisywanie procesów