Menu

Pracuję w sposób mocno zindywidualizowany, dostosowując program do potrzeb klienta indywidualnego i kultury firmy. Wszelkie programy szkoleniowe, pracy indywidualnej są tworzone wspólnie z klientem. Każdy produkt może być w języku polskim i angielskim.

Moje metody pracy to coaching (executive, biznesowy, indywidualny), warsztaty zespołowe i grupowe, praca własna oparta na obserwacji i analizie, klasyczne szkolenia.

NOWOŚĆ – zarządzanie z szacunkiem jako kompleksowy projekt rozwoju liderów

Zarządzanie z szacunkiem to zarządzanie partnerskie, praca liderska według filozofii Lean czy też zgodnie z zasadami Servant Leadership. Jest to przywództwo oparte na szacunku, zaufaniu i partnerstwie, gdzie lider jest DLA swoich ludzi, wspiera ich w realizacji celów i rozwoju. Nikt z nas nie urodził się świetnym liderem, ale każdy kto autentycznie tego chce, może nim zostać. Zarówno Lean jak i Servant Leadership są już na tyle znane i sprawdzone w biznesie, że wiele badań i analiz wskazuje jasno na dobre rezultaty przywództwa z szacunkiem. Dobre zarządzanie jest od lat moim ulubionym zagadnieniem i w ten sposób wspieram moich klientów. Każdy z programów jest szyty na miarę, według potrzeb, ramy są jednak podobne:

 1. diagnoza potrzeb kompetencyjnych – Development Center (DC) dla wybranej grupy liderów, zaprojektowane na podstawie istniejącego modelu kompetencji (jeśli nie ma modelu kompetencji, budujemy go lub opieramy się na dostępnym modelu “rynkowym”)
 2. analiza raportów po sesji DC – ustalenie wspólnych obszarów do rozwoju
 3. plany rozwojowe indywidulane – oparte o coaching i mentoring
 4. wspólny program rozwoju dla grupy liderskiej – warsztaty praktyczne (pigułka wiedzy i budowanie kompetencji w ramach ćwiczeń i pracy z rzeczywistymi problemami)

Warsztaty grupowe i coaching indywidulany są tak zaplanowane tematycznie, by praca indywidulana była poszerzeniem tematyki warsztatów.

Czas trwania programu to kilka do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb i intensywności spotkań.

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Poniższa lista nie wyczerpuje możliwości współpracy:

budowa i wdrażanie modelu kompetencji

Model kompetencji staje się coraz bardziej popularny w biznesie. Liderzy doceniają kompetencje zarówno w procesie rekrutacji jak i całego transboardingu (czyli życia pracownika w firmie) gdy coraz bardziej istotne staje się budowanie nowych kompetencji, zarówno tych merytorycznych, jak i psychologicznych. Model kompetencji można kupić na rynku, ale można też uszyć go na miarę potrzeb firmy.

Moje “szycie na miarę” zaczynam od poznania firmy, kultury organizacji i sposobu działania. Kompetencje budujemy wspólnie z zespołem pracowników (liderów z różnych obszarów i przedstawicieli działu HR) podczas licznych warsztatów. Tworzymy listę kompetencji kluczowych a następnie profile np. kompetencje liderskie, sprzedażowe, itd. Każda kompetencja ma swoją definicję, wskaźniki behawioralne (w jakich zachowaniach zobaczymy daną kompetencję) oraz opis na skali (skala również jest budowana w trakcie projektu, służy do oceny poziomu kompetencji). Kolejnym krokiem jest zaplanowanie wdrożenia kompetencji a także zastosowanie modelu w procesach personalnych jak rekrutacja (np. wywiad behawioralny) czy ocena kompetencyjna.

warsztaty – profesjonalizm w biznesie

Jakie zachowania pozwalają nam być postrzeganymi profesjonalnie? Co zrobić, żeby być profesjonalistą? Praca z perspektywy psychologicznej i biznesowej. Proponuję pracę indywidulaną, w małych zespołach do 5 osób oraz warsztaty grupowe (do 12 osób). Praca indywidulana i zespołowa to zindywidualizowane, szyte na miarę budowanie swojego profesjonalizmu. Praca grupowa to budowanie świadomości głównie na bazie podstawowych zachowań ważnych w biznesie (postawa partnerska, zachowania asertywne, komunikacja, organizacja). Ilość sesji przewidywana od 2 do 6, zawsze jest to uszczegółowiane w trakcie spotkania diagnostycznego.

interwencja kryzysowa dla liderów

 • praca indywidualna
 • okiełznanie stresu
 • budowanie wpływu
 • skupienie na działaniu

siła psychiczna liderów

 • badanie siły psychicznej – test MTQ48
 • feedback rozwojowy
 • praca indywidualna i grupowa
 • rozwój liderów, zespołów i organizacji
 • transformacja przywództwa
 • budowa kultury organizacji

dobre przywództwo

 • warsztaty Rola Lidera
 • szkolenia kompetencji miękkich liderów
  • budowanie zespołów
  • rozwój zespołu
  • motywowanie
  • komunikacja
 • wsparcie indywidualne liderów
  • coaching biznesowy
  • mentoring
 • wystąpienia publiczne
  • szkolenie
  • trening indywidualny

dobry HR = dobre zarządzanie zasobami ludzkimi

 • diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
  • raport ilościowy i jakościowy
  • rekomendacje zmian i ewolucji
  • wsparcie w realizacji transformacji
 • transformacja działu HR
  • warsztaty diagnozujące problemy
  • usprawnianie i doskonalenie procesów
  • wsparcie wdrażania zmian
 • rozwiązywanie problemów pracowniczych
  • narzędzia i techniki
  • sztuka trudnej rozmowy – warsztaty

dobre narzędzia biznesowe

 • „jak prowadzić projekt i zakończyć go z sukcesem” – zarządzanie projektami
  • wstęp dla Projektowego Juniora
  • zaawansowane warsztaty dla Kierowników Projektów
 • „jak sprawić, aby czas stał się moim sprzymierzeńcem” – organizacja czasu pracy
  • warsztaty dla poczatkujących
  • zaawansowane praktyki dla wyjadaczy
 • „jak poprowadzić dobre spotkanie” – organizacja dobrych spotkań
 • „jak dobrze zarządzać zespołem rozproszonym lub wirtualnym”  – pułapki, ryzyka i dobre praktyki
  • wstęp do zagadnienia
  • zaawansowane warsztaty liderskie
  • warsztaty zamknięte coachingowe na przykładach klienta
 • „jak efektywnie rozwiązywać problemy i uczyć tego innych”
  • szkolenie wstępne
  • zaawansowane warsztaty narzędziowe
  • warsztaty trenerskie (Train The Trainer)
  • warsztaty zamknięte na problemach klienta
 • „jak wdrożyć efektywne zarządzanie” –  filozofia efektywnego zarządzania i skuteczne narzędzia
  • diagnoza wstępna przedsiębiorstwa
  • zarządzanie celami poprzez kaskadowanie
  • organizacja miejsca pracy (5S)
  • standaryzacja i opisywanie procesów